Motion/Träning

Vill du börja motionera?
Vill du lära dig löpning från grunden eller förbättra ditt löpsteg?
Gillar du dans?
Vill du förbättra din balans, core och hållning?
Öka din rörlighet?
Vet du inte vilken motionsform som passar dig.
Yoga? Dans? Core? Funktionell? Löpning?

Vi löser det tillsammans.

Boka för individuell träning eller i grupp.

Kontakt

maturligtvis@gmail.com
0739 55 16 55

Inför löpning på GIH

”Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression”

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/11/Fysisk-aktivitet-lika-bra-som-KBT-eller-lakemedel-vid-depression/